®
Våre medarbeidere i India, sendebud i Kristi sted..


HTH-medarbeidere juni2023
 Medarbeidere, samla i Bethelkirka i Rajapudi i juni 2023


indiakart Våre Hjerte Til Hjerte-venner i India bor og arbeider
i delstaten Andhra Pradesh som ligger søraust i India.
Ser du på kartet her til venstre, ligger staten i området
ved Bengalbukta.  "Hovedstad" i staten er Hyderabad.

Felles for medarbeiderne våre, er at de selv har møtt Jesus
som sin Frelser og Herre.
Dermed kan de være med og vitne om Ham, slik de selv har
erfart Ham i sitt liv.
Fra hjerte og til hjerte.


I tillegg til lederen, pastor S. George Bob, består staben nå
av nitten kvinner og menn.

Hver måned formidler vi hjelp til dem. 2000 indiske rupier
(om lag 250 norske kroner, (alt avhengig av skiftende kronekurs).
Ingen av dem kan leve av denne hjelpen. Men den hjelper dem et stykke på vei.
Og oppmuntrer dem til å bruke tiden og kreftene på dette viktige arbeidet i den fruktbare
indiske jorden.
De sår ut Guds ord, evangeliet om den fullkomne frelsen i Jesus Messias. Og de vokter og vanner
de kostelige "planter" som vokser Guds vekst.

Dessuten sendes det midler til enkeltpersoner som er hardt prøvd, blant dem funksjonshemmede,
fattige barn og enker, til evangeliseringskostnader og stevner.

Stadig kommer det tilbakemeldinger fra medarbeiderne våre: De forteller om møtene de har holdt.
Møter med medmennesker.
Om hvor mange som har lyttet. Om den rike forbønnstjenesten. Om bønnesvarene.
Om reaksjoner på budskapet.
Vitnesbyrd fra dem som har latt seg frelse og døpe.S. George Bob
S. George Bob, er leder for Hjerte Til Hjerte-laget i India. Han har mange års erfaring
bak seg som forkynner og pastor.
Jeg var mye sammen med ham, også under mine tidligere besøk i India.
Aldri glemmer jeg da han, sammen med sin kone Mary -(hun er heime hos Herren nå)
vitnet og sang på kveldsmøtene:
Det var som det stummende mørke rundt oss forsvant da de med sine klare, vakre,
mektige stemmer formidlet Evangeliet om Guds frelse i Jesus Messias.
Det budskap som oppklarer selv det tetteste hjertemørke.
Det var George Bobs utstrakte hånd som høsten 1993 gjorde det mulig å starte opp
Hjerte Til Hjerte-arbeidet.
Og det ord han hadde som motto - var hentet fra
2.Tim 4:2:
Forkynn Ordet. Vær rede i tide og utide.


 


 Victor

Victor Roy

Victor Roy, Lingamparthi.
Startet i den "faste" staben i 2014. Men har deltatt i arbeidet i  HTH gjennom fleire år.
Han ble født i en kristen familie.  Er grundig opplært i Skriften.  Foreldrene hans dedikerte
ham til Herrens gjerning.
Han takket nei til jobbtilbud innen data. For heller å bruke tid og krefter i arbeidet for Herren.
Gifta seg i 2014 med Jessy. De står sammen i arbeidet i Lingamparthi. En landsby preget av
hinduismen, med dets "helligdommer"
og templer. De arbeider også i nærliggende landsbyer, som Eleswaram, Tirumali, Peravaram og Ramanayyapeta.
John GT.Roy
John GT. Roy, K. Yerravaram. Han startet i staben i 2001.
Vokste opp hos troende foreldre. Var en "god" gutt i oppveksten. Men havnet i dårlig selskap,
ble en fryktet gjengleder. Selv om han av og til gikk med på et kristent møte, var det ingenting
som rørte hjertet hans. Så kom han til et av stevnene våre i Rajapudi.
Og mens pastor S. George Bob (øverst) talte om den vidunderlige Guds nåde, begynte
gjenglederen å gråte.
Sammen med seks andre vendte han seg til Herren og tok imot Ham. Siden fikk han jobb som
bilvasker. Tjente bra, men kjente likevel at noe manglet.
Inntil han startet i Bibelskole - og deretter som forkynner. - Nå forkynner jeg evangeliet her i Yerravaram og
de omkringliggende landsbyene, har en liten forsamling her, forteller han. Og gir et eksempel på hvordan herr
K.V. ble funnet og vunnet:
Han pleide å tjene en avgud som kalles Ayyappa. Hvert år innvidde han seg spesielt over en 40-dagers-periode.
Kledde seg i svarte klær, ingen sandaler, spiste vegetatarkost, ingen kontakt med kona. Men så fikk han malaria.
Jeg fortalte ham de gode nyheter om
 frelsen og bad for ham. Han kom seg gradvis. Til sist tok han "farvel" med avguden sin og mottok Jesus som Frelser.
Hele familien hans deltar nå i møtene. Be for dem!


 


P. George Babu
Velamalakota.
Kom inn i staben høsten 07.  I 20 år har han  forkynt evangeliet blant stammefolk.
Han ble oppdradd i hinduistisk tro og var aktiv motstander av kristne. 
Han var murer av yrke. Men fikk  helseproblemer og hadde store smerter. Verken
hinduavguder eller mennesker kunne hjelpe ham.
En pastor tok kontakt med ham.  -Hjertet mitt kom gradvis nærmere Kristus., forteller han.
Han fastet og bad, drømte om Jesu kors - og  opplevde å bli helbredet. Da han fortalte foreldrene
sine at han var blitt en kristen, ble han kastet ut av hjemmet. Til tross for store vansker,
fikk han Bibelundervisning og virket som forkynner. Han ble kjent med lederen av Hjerte Til Hjerte (som også bærer
navnet George Babu!), stiftet familie - og virker nå i mange landsbyer i et såkalt terrorist-område.
Forkynnerne der blir pålagt mange restriksjoner. Men mye motstand til tross: Han forkynner Ordet
om forlikelse for å vinne verdifulle sjeler for Mesteren.

Han ble alvorlig sjuk tidlig i 2021. Men vi takker Gud for at han er tilbake i tjenesten nå. Husk ham i bønn.

 


Branham-1Branham
Ble formelt inkludert i den faste staben sommeren 2013.
Heilt fra barndommen av har Branham viet sitt liv og arbeid i Herrens tjeneste.
Og vitner om
den nød han bærer på for fortapte sjeler.
Opplæring i evangelisk arbeid  har han fått fra barnsbein av i familiens virksomhet.
Han har  gjennomført Bibelstudier i Bangalore og i Singapor.
Han er aktiv i tjenesten for sin far (S. George Bob - leder av Heart To Heart).
I sang, musikk, vitnesbyrd, forkynnelse og bønn. Han er en dyktig sjåfør. Og flink til å oversette
fra engelsk til telegu - når det trengs.
Branham er en dyktig, populær, engasjert og inspirerende leder for og blant barn og unge.
Og en kjær støttespiller for sin far i det omfattende evangeliske arbeid de står i.
Sin unge alder til tross: Branham har allerede høsta rik erfaring i Herrens vingård.
Gift med Lilly. Sammen er de aktive, også i Søndagsskolearbeidet. De har to skjønn gutter. George Marius og Moses.


 J. Samuel
J. Samuel, Revalla. Han har vært med i laget siden 1994.
Foreldrene hans var avgudsdyrkere. Og i likhet med dem, tilbad også den oppvoksende
Samuel alle slags menneskelagede avguder. Så fikk han tyfus. Medisinene hjalp ikke.
Heller ikke avgudene hans.
En pastor kom. J. Samuel vet ikke hvem han var. Men bønn ble gjort for den syke.
Samtidig som han fortalte dem om Jesus. Samuel bekjente og gav opp syndelivet sitt.
Og dag for dag kviknet han til. Nå ble han Bibelleser. Kunne ikke bo heime lenger,
men ble et levende og aktivt vitne blant sine stammefrender. Og mange kom til troen gjennom det vitnesbyrd
han avla. Både i liv og i ord. Han tjener i en fin forsamling i landsbyen sin.


 


v prasad  

Vajrapu Prasad

Barrimamidi Village.
Etter at vår mangeårige medarbeider V. Rebecca, Endapalli, døde av covid 19 våren
2021, overtok mannen henns Varapu Prasad, tjenesten.
I sin ungdom levde han et verdslig liv. Arbeidet i landbruket og med husdyr.
Mislikte alt som hadde med det kristne liv.

Etter at han ble gift med Rebecca, pleide han å være svært brutal mot henne fordi hun
var en kristen. Forlot henne også i en periode.

En gang da hun arrangerte et evangelisk møte i en landby langt unna, deltok
Satyada George Bob. Jeg gikk der - bare for å få noe å ete. Var  full den kvelden.
George Bob talte om den korsfestede. Og plutselig var det som et lyn som traff
hjertet mitt. Tårene rant. Heile natta. Jeg erkjente og bekjente min synd. Sa farvel til syndelivet. Lot meg
døpe i Rajapudi. Etter dette har jeg samarbeidet med kona mi. Vi har leda mange til Herren.
Og nå fortsetter jeg det gode arbeid i forsamling og i området der vi virker.

   


Bangaru Yosepu
Bangaru Yosepu, Balabhadrapuram. Han ble født i en hindufamilie og var, som
foreldrene, avgudsdyrker inntil han ble omvendt til Herren. Yosepu ble rammet av en
alvorlig psorias-lidelse som nesten holdt på å ta livet av ham. Verken bønner, avguder eller
offer hjalp. Men gjennom Jesus Kristus opplevde han å bli helbredet, forteller han. Han ble
også døpt, men sier om seg selv at han ikke var frelst.
Levde også et syndig liv. Inntil han fikk lytte til evangeliet i Rajapudi, der pastor
S. George Bob (øverst) talte. Der og da møtte Herren ham. -Det stakk i hjertet mitt,
forteller han. Jeg gråt og bad om tilgivelse og ble en ny skapning. Han ble et frimodig vitne
for Herren, både blant familie og venner. Fikk grundig innføring i Guds ord - og startet evangelisk arbeid i den
avsidesliggende landsbyen der ingen forkynner hadde virket før. Og der har de troendes forsamling vokst siden
.


 David Brainard
Yerramvaram, medarbeider fra våren 2006. 

Vokste opp med troende foreldre.  Studerte 10.klasse og har vitnemål i teologi. Har studerte
Bibelen igjen og igjen. Har "vokst opp" hos Kristus. Har arbeidet  blant avgudsdyrkere og møtt
mye motstand fra hindu-fanatikere.
Han har startet arbeid i Yerramvaram, der virket har ligget nede. Kirkebygget åpnet igjen for
virksomhet. Kraftig regn og oversvømmelse førte til at det ble ødelagt. Nå er nytt kirkebygd reist
og innvidd.  David er  en fin og rolig og ydmyk medarbeider.


 G. Nirmala Raju
G. Nirmala Raju, Kakiwada. Født i 1971. Foreldrene var så fattige at han måtte avbryte
skolegangen for å begynne å jobbe. -En dag skulle noen til vekkelsesmøte i Maredumilli,
forteller han: -De tok meg med.
Forkynneren vitnet om Golgata, Seierens kors.
Det rørte og forandret meg mitt onde hjerte. Jeg ble frelst og renset i Hans dyre blod.
Siden ble det mye tid til Bibel og bønn.
Tre ganger leste han gjennom Bibelen. Og siden sørget en landsbylærer for at han kom
til Bibelskole - der han gikk i to år. Han kom i kontakt med Hjerte Til Hjerte-lederen i
Rajapudi - og ble etter en tid tatt inn i "staben". Nå er han og kona hans ivrige i tjenesten for Evangeliet og
arbeider i flere landsbyer. Han takker for støtten han får til å nå de unådde stammesjelene.
I skrivende stund, januar 2022, håper han på å få midler nok til å fullføre bygging av nytt kirkebygg.


 

John Reddy
Kundla John Reddy
Kundla John Reddy, Chelakaveedi, ny medarbeider fra juli 2019.
Han har lang "fartstid" som forkynner. Foreldrene hans var avgudsdyrkere. Og han
fulgte deres spor.
Men han fikk lytte til forkynnelse.
-Skjønte ikke hva som skjedde, men jeg ble  trukket til Kristus, skriver han.  Det ble
omvendelse og dåp.
Han fikk kall til å forkynne blant folket sitt i fjellområdene. Fikk Bibel-opplæring i
Gokavaram.
Brukte mye tid i bønn. Da han startet arbeidet, møtte han mye motstand. Han ble
støtt ut av sine egne.
Han ble slått og plaget og truet med døden hvis han ikke sluttet med å forkynne Kristus.
Han takker Gud som kalte på familien hans. Kona hans og deres tre barn kom til troen. Sønnen hans er
også forkynner. Hver søndag samles mer enn 40 mennesker for å høre om, og å prise  Frelseren.
-Vi bruker vår tid og våre krefter til å nå stammefolket her i fjellene slik at de kan ble kjent med
Jesus Kristus, skriver han. Og gleder seg over å være en del av Hjerte Til Hjerte staben. 


 

N. Satyavathi
N. Satyavathi, Doramamidi. Også en av "veteranene", helt tilbake til 1994.
Mannen hennes var en såkalt heksedoktor.
Hun var også avgudsdyrker. Men moren hennes hadde tatt imot Jesus. Og hver gang
de to møttes, ble hun oppfordret til å ta i mot Herren. Og det gjorde hun!
Men da hun lot seg døpe, ble det problemer i familien. Mannen hennes giftet seg
med en annen. Det ble en prøvelsens tid for henne. Men gjennom det hele forkynte
hun evangeliet blant stamme-frendene sine der i fjell-landskapet. Nå er hun gift igjen
- med en aktivt medhjelper. De når vidt ut med Det glade budskap.
- Dette er skogsområde. Her er mye drikk og krangel, både blant liten og stor. De tilber trær, slanger,
apekatter, store stein, vann, sol og måne. Folk er fattige.
Ofrer geiter, lam, haner og griser. Når sykdom rammer, tror de på gudene blir tilfreds hvis det flyter
blod fra gris eller hane til dem, forteller hun. Da hun første gang vitnet for folkene i landsbyen der,
var det ingen som lyttet.
Men nå har altså Ordet om korset fått inngang.


 


A. Margit. Rose
fra Somavaram. Hun er svigerdatter til  A. Ratnamma som døde høsten 2003.
A. Margit Rose forteller om seg sjøl at hun vokste opp hos troende foreldre.
Allerede som barn ble hun
lært opp til tjeneste for Herren. Rose er en ivrig Bibelgransker .
-Den er søtere enn honning og sukker for mitt hjerte, her finner jeg guddommelig
kjærlighet, omsorg, trøst, oppmuntring og frelsende kraft, skriver hun i vitnesbyrdet sitt.
Rose er svært ivrig og aktiv i vitnetjenesten. Menigheten hun betjener er meget stor.
Men hun rekker også å besøke omkringliggende landsbyer. Mannen hennes hjalp henne.
Han er død nå.  Mange unge hjelper henne.  Mange blir vunnet gjennom den tjeneste hun står i.
Og som kvinne får hun også lettere adgang og inngang til folk av såkalt høyere kaste.
Slik avsluttet hun sin første arbeidsrapport: Sammen med de unge troende, kvinner og menn, preker
jeg de gode nyheter om Jesus. Mange syndere kommer til menigheten for å bli frelst og mange blir
helbredet av ulike lidelser. Demoner blir kastet ut. 


K. Mary
K. Mary, Nagaram. Hun ble født og vokste opp i en familie som hadde navn av å være
kristen, men som, i likhet med henne selv, bare hadde det "til søndagsbruk". -Det var
verken omvendelse eller forandring i liv og sinn, forteller hun. Så en dag lyttet hun til
en preken om Jesu annet komme.
Hun ble grepet av angst, bad om - og opplevde frelse og tilgivelse, og innvidde livet sitt til
Evangeliets tjeneste. Turen gikk videre til Bibelskole. Og deretter ut i "felten" der hele
familien hennes ble de første til å omvende seg til Herren. Hun etablerte forsamling i
Nagaram. Sammen med mannen sin John Daniel  forkynner også i områdene rundt.
Herren har velsignet arbeidet. Og eksemplene er mange på hvordan Han konkret griper
inn til omvendelse og utfrielse.
YMaryRatnam
 
Y. Mary Ratnam

 
 Y. Mary Ratnam er enke etter pastor John, som døde under covidpandemien.
 Begge har samarbeidet med S. George Bob.
 Hinduekstrenister satte fyr på kirka deres. Og truet med å drepe dem.
 Hun flykta  til annen landsby sammen med deres to voksne barn.
 startet arbeid i en annen landsby - sammen med 30 troende.
 Hun ble med oss i arbeidet fra juni 2022. Karuna


Damala Karuna Reddy
Damala Karuna Reddy, Rakota. Medarbeider fra juli 2019.
Han har forkymt ordet blant stammefolket oppe i fjellene. Mange er funet og vunnet,
og meir enn 20 sjeler samles i Gudstjeneste på søndagen.
Foreldrene hans var avgudsdyrkere. Og det var han også.
Men så skjedde det at han lyttet til evangeliet, formidla i gatemøte av blant andre
svigerfar til vår leder S. George Bob. I troen på Herren Jesus som sin frelser, erkjente
og bekjente han sin synd og ble døpt. Det ble opprør i familien hans. I fleire år ble han
ekskludert fra dem. Med de følger det hadde for livet hans.
Han fikk kall til å forkynne. Fikk også opplæring i Gokavaram. Brukte tid og krefter til
Bibelstudier og bønn. Han gleder seg over å være medarbeider i Hjerte Til Hjerte. Til tross
for mye motstand og mange farer, gleder han seg over å få forkynne Kristus.
StephenChedala Stephen Reddy
Chedala Stephen Reddy, Turruru. Han gleder seg over at meir enn 40 mennesker samles
når de på søndagene holder Gudstjeneste og møter i landsbyen. Han vokste opp i en
familie som tilbad skapninger og som ofret til avguder.  Da moren hans ble sjuk, brukte
familien massevis av penger til medisiner. Og måtte derfor gå fra huset sitt.
En dag lyttet han til forkynnelse i et gatemøte. Gradvis vokste troen fram i ham. Og en
dag da de var i bønn, ble moren hans berørt av Herren. Hun ble fullstendig helbredet.
Heile familien så det og ble omvendt.
Jeg fikk kall til å forkynne, forteller han. Han studerte i Bibelskolen i Gokavaram. Og gikk
aktivt inn i tjenesten for Herren. Motstanden blant hans egne var sterk. Fordi han forkynte
Kristus, ble han utstøtt i samfunn og familie. Men han gleder seg over at mange kommer
til troen på Jesus.Til tross for hindufanatikernes motstand. Nå gleder han seg også over
fellesskap og hjelp gjennom Hjerte til Hjerte.
Kurla

Kurla Johnson Reddy

Kurla Johnson Reddy, Suvarlavada har i mange år forkynt evangeliet  blant og for stammefolk
i fjellområdene. Mange er funnet og vunnet for Herren. Vanligvis samles 20 til søndagens møter.
Foreldrene hans var avgudsdyrkere, og han sjøl med. Men alt ble forandret etter at foreldrene
hans ble troende! De tok ham med til evangelisk møte i Kakawada: Herren berørte hjertet hans,
han ble en del av menigheten, leste Bibelen, erkjente og bekjente sin synd og fattet tiltro til Jesus.
Etter å ha gjennomfør Bibelskole, drog han til sitt eget folk og forkynner det glade budskap der.
Problemene etter omvendelsen ble mange, fra samfunn og familie, men han er aktiv i tjenesten
for Herren. Gleder seg over å være en del av Hjerte Til Hjerte-staben.


Paul

K. Paul Reddy

K.Paul Reddy, Peddaveedhi, har også "fartstid" bak seg som forkynner.
Om lag 20 mennesker samles regelmessig på søndagens møter i landsbyen.
Han vokste opp hos avgudsdyrkere. Og tok del i festivaler og ofringer til
avguder.
K. Paul  avviste forkynnerne som formidlet budskapet om Jesus. Han var
også med på opponere og å spotte dem. Men så skjedde det en gang at
George Bob (Heart To Heart-lederen) talte i landsbyen. -Faren min begynte
å skjelle ham ut, skriver han: Gikk fram med med et stort sverd.
Noen flyktet. Mye oppstyr i møtet. Fru Lazolia (svigermor til George Bob)
fikk roet  min far. Og noen dager seinere så bad han om å bli døpt!
Vi skjønner ikke hva som skjedde! Sjøl "flykta" jeg fra Kristus.
Deltok i Hindufestival. Spiste og drakk, ingen Gudsfrykt.
Men så skjedde det at en kobra beit meg. Jeg falt og mista bevisstheten.
Jeg ble frakta til de troende. De bad for meg med barnlig tro. Og mirakelet skjedde. Jeg ble
overlevde! Etter at dette skjedde, søkte jeg frelse i Kristus. Og ble en ny skapning.
Herren kalte meg til å forkynne evangeliet blant mine egne. Jeg har fullført Bibelkurs - og
gleder meg over at mange kommer til troen, til tross for stor motstand. Vær snill å be for oss.
Vi ber for dere også, skriver han.


k prasad


K. Prasad
K. Prasad, Chinna Addapalli, medarbeider fra august 2021.
Han er svigersønn til V. Prasad, enkemann etter Rebecca som døde av
Covid 19 våren 2021. Da mistet han også kona si Chakra. Og han ble
aleine tilbake, sammen med sønnen deres.
Han var avgudsdyrker før han ble en troende.
Han ble en kristen etter at han hadde gifta seg med Rebeccas datter.
Ble en ny skapning i Kristus. Deltok i evangelisk virksomhet i Rajapudi.
Og ble en sjelevinner der han bodde. Har vært aktiv i arbeidet med
fleire nye menigheter.
Mange hindufanatikere prøver å hindre arbeidet han står i.
Det ble en tung tid da kona Chakra døde. Men han ble oppmuntret
av broder George  Bob. Og er altså nå aktivt med i HTH-"staben".
TMG2019 Og i all beskjedenhet, meg sjøl:

Tor Marius Gauslaa
 Født og oppvokst i Lillesand. Ble omvendt som 19-åring. Deltatt i kristent "bedehusarbeid"
fra da av.
Forkynnelse og Bibeltimer. Ledet felleskristen ungdomsgruppe. Søndagsskolearbeid i Betel i
Lillesand Baptistmenighet.
Vært journalist i presse og NRK. Fra 1984 redaktør, og seinere også misjonsleder i bladet
"Evangelisten" og "Evangelistens Misjonstjeneste" fram til våren 1993. Ble skilt i 1992.
Fortsatte i misjonsvirke i India, men da gjennom "Hjerte Til Hjerte" som ble startet i 1993.
Attføringskonsulent i a-etat fra 1994 til 2001.
Giftet meg med Anne Lise Bue i 1997. 
Var forstander i Lillesand Baptistmenighet fra 2003 til 2018.
Jesu venner er mine venner, uansett hvilken "merkelapp" vi måtte ha.

 


Husk oss alle i bønn - takk for den gave du gir!


®


Frittstående og ulønnet venneforetak

Hver krone DU gir, kommer heil og heilt fram til mottaker.
 

v/Tor Marius Gauslaa, Lofthus 6, 4790 Lillesand - Mobil 90 65 64 27.
E-post, se her.    Giro 2850.13.10389.      VIPPS: 128178       Org. nr. 974 341 557.

Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge/Innsamlingsregisteret 
 
  

Trygghet for ditt bidrag!

 


Tilbake til hovedsiden Hjerte Til Hjerte

Se gjerne  evangeliet.no