HJERTE TIL HJERTE

Fra Guds hjerte - til DITT hjerte. Fra DITT hjerte - til DIN NESTES hjerte - med Det glade budskap om Herrens fullkomne frelse i Jesus Messias.

JESUS sier:

Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved (gjennom) meg.

Johs.14, 6.

HAN innbyr:
Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære - og jeg skal gi dere hvile.

Matt. 11,28.

DET ER DETTE BUDSKAP VI SØKER Å BRINGE UT GJENNOM

HJERTE TIL HJERTE

Velkommen til

 

®


glede-fred-haap

Hjerte Til Hjerte er et frittstående og ulønnet venneforetak. Vi søker å bringe ut Guds gode frelsesnyheter - i skrift og tale.
Og samler inn og formidler DIN "hjertegave" til fattige i India. Fortrinnsvis til evangelister og til det sosiale/evangeliske arbeid de står i. Bildet over fra festkveld utenfor kjerka i Rajapudi. Deltakerne hilser og takker. Og er levende eksempler på åssen de gode nyheter om Herrens frelse skaper glede, fred og håp i oss.

Gjennom Hjerte Til Hjerte sendes fast hjelp til 14 evangelister. Vel 400 kroner pr måned til hver av dem (avhengig av kronekurs kontra rupie). Kvinner og menn. Vi gir også hjelp til gratis medisiner til de fattigste blant de fattige. Så langt pengene rekker, hjelper vi også enkeltpersoner som er hardt prøvd, blant andre enker og funksjonshemma barn.
Hver krone vi mottar, sendes heil og heilt fram til mottakerne.
Og vi får jevnlig rapport og kvittering tilbake fra våre medarbeidere.
Foretaket er registrert i Enhetsregisteret, org nr. 974 341 557, i Frivillighetsregisteret og  i Innsamlingsregisteret - Innsamlingskontrollen i Norge. Varemerket er også registrert.

I oktober/november 2016 drog jeg til India igjen og besøkte alle vennene våre der. For å oppmuntre - og for å bli oppmuntret!

Du kan lese om turen her

Og her ser du rapporten i pdf-format

Vennebrev01-17 med årsmelding2016

Vennebrev02-2017

Vennebrev03-2017

Vennebrev04-2017

 

   
    

Trygghet for ditt bidrag

 


Ut fra denne heimesida vil du kunne lese om ulike sider ved virksomheten vår. Stikkord er:
"Gå omkring i Jesu navn..."

omsorg1omsorg2


Du og jeg kan ikke hjelpe alle. Men alle kan vi hjelpe noen. Slik vi gjør i Hjerte Til Hjerte. Blant våre fattige venner i India. Se på disse bildene: Vi mater, i bokstavlig forstand, noen som sjøl ikke er i stand til å livnære seg og ta til seg mat. "Engler" i forsamlinga (menigheten) står for matlaging og servering. Hver krone som du gir, sendes heil og heilt fram - til våre gode Hjerte Til Hjerte hjelpere i india. Kanskje vil du også bidra?

omsorg3tmgskuer
                                                                                
                                                 
 

 If you want Heart To Heart-information in english, go to

www.hearttoheart.no


®

v/Tor Marius Gauslaa, Lofthus, 4790 Lillesand

Gavekonto: Postgiro 2850.13.10389. Telefon 37 27 00 94.
Mobil 90 65 64 27. Organisasjonsnummer 974 341 557

Vil du sende e-mail eller vite adressa, klikk her

Andre www-sider:

yerushalayim.no - evangeliet.no - gauslaa.no - yeshua.no - hearttoheart.no - juleevangeliet.no - jesus-messias.no - lillesand-menighet.no - lillesandmenighet.no